Extra föreningspengar till barn- och ungdomsaktiviteter i sommar

Flera av de aktiviteter som planerats för barn och unga i Oxelösund har behövt anpassas eller ställas in med anledning av coronapandemin. Det gäller till exempel den populära resan till Gröna Lund som fritidsgården ordnar varje vår och Innebandy by night. För att kunna erbjuda barn och unga i Oxelösund fler alternativ blir det i sommar möjligt för föreningar att söka bidrag för att ordna olika aktiviteter

- Föreningarna står för majoriteten av alla aktiviteter som erbjuds barn och unga i Oxelösund, säger Anders Magnusson, verksamhetschef för kultur- och fritidsförvaltningen. Det känns roligt att vi nu kan erbjuda dem den här möjligheten.

- Att barn och unga har en meningsfull fritid lägger grunden för ett gott vuxenliv, säger Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande. Ett av våra sex kommunmål är trygg och säker uppväxt, och innefattar bland annat att barn och unga aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet. För att säkra att det under sommaren kan erbjudas aktiviteter för barn och unga omfördelar vi nu 100 000 till detta.

De extra pengarna till föreningar som ordnar aktiviteter för barn och unga kommer att tas av medel som avsatts för Oxelösunds jubileumsfirande. 

Information om vilka kriterier som gäller för de föreningar som vill söka och hur ansökan görs, finns på denna sida.

Kontakt för sidan: Kommuncenter