Enklare att nå mark och exploateringsstrateg

För att du som medborgare och företagare ska vara säker på att nå Mark och Exploateringsstrategerna Jens Andersson och Maria Malmberg har de nu under en tillfällig period infört telefontider. Du kan alltid ringa till dem men säkrast når du dem måndagar 10-12 och fredagar 13-15. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter