Elever fick inspiration till nya skolans skolgård

För att få inspiration till hur den planerade nya skolan/förskolans skolgård ska utformas fick elever från D-skolan åka på studiebesök. Resan gick till Huddinge och nybyggda Kästa förskola och skola samt Glömsta skola.

 

Sex elever från årskurs tre till fem och fyra pedagoger från D-skolan, projektchef Pär Blom på Kustbostäder och projektledare Hanna Kantokoski deltog i besöket. Eleverna kommer att delge sina klasskamrater vad de sett för att sen tillsammans jobba vidare med elevernas önskemål om hur den nya skolgården ska se ut. 

 

Elever och pedagoger var mycket positiva och inspirerade efter besöken och nästan alla barn slumrade till på vägen hem trötta efter alla intryck och all lek. Projektledare Hanna Kantokoski berättar att starkast intryck på elever och vuxna gjorde:

 

&nb

  • Skolgården på Kästa skola , som enligt eleverna hade allt 
  • Solcellerna på skolornas tak för energiåtervinning
  • Idrottshallen på Kästa skola som var tyst och lugn 
  • Klätternätet på Glömsta skola 
  • Glömsta skola värmdes upp av personerna i skolan. Hur det fungerar vill  en av eleverna undersöka närmare.

 

 

 

Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att tillsätta en projektgrupp som fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola. Projektet kom fram till att ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin. Skolan ska också inrymma särskola för årskurserna ett till fem och den kommunala musikskolan.  

Ärendet har gått vidare till nästa etapp i projektplanen som innebär att göra en detaljprojektering av skolan för att ta fram ett underlag inför upphandling. I etapp två skall också detaljplanen granskas och antas.

Kontakt för sidan: Kommuncenter