Ehec-bakterier på Peterslunds förskola

Ett barn på Peterslunds förskola har smittats av Ehec-bakterier. Symtomen är diarré och magsmärtor.

Vårdnadshavare till barn på förskolan har fått information om att kontakta BVC (Barnavårdscentralen) ifall barnet får diarré den närmaste tiden. 

Förskolan följer sjukvårdens råd och har rutiner för att minimera risken för spridning. Normala hygienregler gäller på förskolan, det vill säga bland annat sprita skötbord och händer i samband med byte av blöjor.

Kontakta BVC om du har frågor. 

För mer information om Ehec se 1177.se 

Kontakt för sidan: Kommuncenter