E-tjänst förskola och fritidshem stängs tillfälligt

E-tjänsten för förskola och fritidshem kommer att vara stängd från och med 14 december till och med 21 december.

Vi arbetar med att slå ihop systemen för förskola, fritidshem och skola till ett gemensamt system och kommer därför att behöva stänga e-tjänsten under denna period. Det nya systemet kommer att förenkla för dig, som har barn i flera av våra verksamheter att hantera uppgifter och ärenden.

Under denna period går det inte att logga in och utföra följande tjänster

  • Ansöka om förskoleplats
  • Säga upp sin plats
  • Lämna schema
  • Lämna uppgifter om ny inkomst

Det är viktigt att schemaändringar är inlämnade i god tid så att personalen hinner godkänna era scheman.

Vi hoppas att avbrottet inte kommer att orsaka er för mycket besvär.

Från och med 22 december går det att använda vår e-tjänst som vanligt igen. Ni kommer att känna igen er i det nya systemet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter