Detaljplan Cypressen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för kvarteret Cypressen som ägs av Kustbostäder antogs i Kommunfullmäktige 2017-03-29. Eftersom ingen berörd överklagat planen vann den laga kraft 2017-04-24.

Planen innebär att fastighetsägaren ges möjligheter till att bygga nya byggnader innehållande bostäder, kontor eller handel inom kvarteret Cypressen. Sedan tidigare finns bland annat Kustbostäders huvudkontor i kvarteret. Detaljplanen med tillhörande handlingar hittar du här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter