Dags att ansöka om modersmålsundervisning för vårtermin 2019

Senaste ansökningsdag 30 november.

Nu är det dags att ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan för vårterminen 2019. Du ansöker via vår e-tjänst. Sista ansökningsdag är 30 november.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du ett bank-id. Om du saknar bank-id så kan du få hjälp på Kommuncenter på Koordinaten/biblioteket.

För att en elev ska få ta del av modersmålsundervisningen nästkommande termin ska ansökan göras senast fredag 30 november. Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan via e-tjänsten för att ansökan ska bli giltig.

För mer information om modersmålsundervisningen läs här eller kontakta Kalle Alwert, telefon 0155-381 29.

Kontakt för sidan: Kommuncenter