Dags att ansöka - Svetsutbildning

Campus Oxelösund anordnar utbildning inom svets med flera intag per år. Utbildningen är en spetsutbildning med inriktning mot Internationellt Svetsdiplom, IW (Internationell Welding diploma).

Utbildningen är 41 veckor lång och bedrivs på heltid, detta ger dig som elev rätt att söka CSN för heltidsstudier, för mer information om denna möjlighet se: www.csn.se I tiden för utbildningen finns en praktikperiod inlagd på sex veckor, detta för att ge dig som elev möjligheten att träffa potentiella arbetsgivare och ”känna” på jobbet i verkligheten.

Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska/svenska som andra språk eller motsvarande för att läsa svetsutbildningen på 100%.

Kunskapsnivå SFIC och D för att läsa svetsutbildningen på längre tid i kombination med studier på SFI.

Obs! För SFI-elever är hela svetsutbildningen belagd på Campus Oxelösund inklusive SFI-studier och yrkessvenska.

För mer information om utbildningen kontakta Campus Oxelösunds studie-och yrkesvägledare på telefon: 0155-386 70 eller mail: syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Start: 3 september 2018

Löpande intag i mån av plats.

Utbildningen startar om erforderliga beslut tas. 

Du ansöker på  våra ordinarie ansökningsblanketter.

Läs mer här

Kontakt för sidan: Kommuncenter