Byggnationen på Femöre igångsatt

I måndags påbörjade PEAB byggnationen de nya bostadsrätterna på Femöre.

Startbesked har nu beviljats för fastigheten Kajaken 1 ute på Femöre. I måndags påbörjade PEAB byggnationen av de två hus som ingår i etapp 1.

Prioritet för bostadsrätterna är hållbar utveckling och miljömedvetenhet. Bostäderna certifieras enligt miljömärkningen Svanen och fokus är att spara så mycket som möjligt av den naturliga miljön kring husen.

Totalt kommer det att byggas 50 bostadsrätter och innebär en viktig och nödvändig satsning för att möjliggöra generationsbyte på bostadsmarknaden i Oxelösunds kommun.

Mer information kan läsas på PEAB:s hemsida.


Kontakt för sidan: Kommuncenter