Brand från grillning på Beten

Det har kommit rapporter om att någon grillat och inte släckt elden ordentligt efter sig på Beten. Det är ett större område på uppskattningsvis 30x40 meter som har pyrt och även spridit sig upp i träden. Det är torrt i skog och mark och bränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Var rädda om vårt fina Oxelösund!Här hittar du tips för säker grillning. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter