Äldreomsorgen byggs ut med ett nytt boende

Oxelösunds kommun har idag 134 lägenheter på särskilt boende, 88 på Björntorp och 46 på Sjötången. Behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i framtiden. Särskilt boende är ett bostadsalternativ för personer som har behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser samt tillsyn dygnet runt eller under stor del av dygnet. Eftersom det är fullt på såväl Björntorp som Sjötångens äldreboende behöver antalet platser utökas. Fram till 2021 kommer det att behövas 22 nya platser och fram till 2026 ytterligare 22 platser. På platsen intill Björntorp finns det plats för att bygga nytt, och äldreomsorgsförvaltningen ser fördelar med att bygga i anslutning till annat särskilt boende.

Projekteringen är klar och i onsdags beslutade Kommunstyrelsen att godkänna investeringen. 

- Vårt mål är att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad, men vi behöver också kunna erbjuda alternativ, säger Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande. Genom den här utbyggnaden kommer vi att täcka de behov som finns.

- Det finns stora fördelar med att bygga i anslutning till ett befintligt boende, säger Johan Persson, kommunchef. I sommar börjar vi bygga och vi räknar med att det kommer att vara inflyttningsklart i slutet av nästa år. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter