Begränsad framkomlighet på Frösängsvägen V20

På måndag 11 maj påbörjas avspärrning och skyltning inför nyasfaltering.

Arbetet med att färdigställa ombyggnationen av Frösängsvägen pågår för fullt. Onsdagen 13/5 kommer stora delar av beläggningen att fräsas bort inför kommande nyasfaltering.

Framkomligheten kommer att vara begränsad under tiden arbetet pågår och parkeringar utmed vissa delar av Frösängsvägen kommer inte att vara tillgängliga. Avspärrning och skyltning kommer att inledas måndag 11 maj. 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter