Avstängning av gång- och cykelvägar

Idag 24 augusti startar byggnationen av Oxelöskolan.

Arbetsområdet upptar stora delar av Frösängsgärde. 

De gång- och cykelvägar som finns på arbetsområdet är under byggtiden inte framkomliga.

På kartan syns arbetsområdet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter