Avsiktsförklaring för Villabacken

Kommunstyrelsen fattade i dag beslut om att teckna ett så kallat letter of intent  (avsiktsförklaring) med företaget Scandinavian House Development AG. Det innebär att företaget ges ensamrätt att värdera köp av markområdet Villabacken för att genomföra byggnation av området enligt detaljplan fram till sista september. Kommunen avstår i och med detta också från diskussioner med annan part kring eventuellt förvärv under denna period.

För området Villabacken finns en detaljplan som medger byggnation av två höghus. 

- Det innebär att Scandinavian House Development AG siktar på en exploatering av området genom två hus à minst 20 och max 24 våningar, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Scandinavian House Development är finansiär och investerare av husbyggnation och alternativ energiframställning genom vind och sol. De har tidigare byggt i Nacka, Bro, Bålsta och Åre.

- I detta fall samarbetar de med Miland Group AB som är ett företag inom fastighetsbranschen som ombesörjer byggnation av bostäder åt investerare, säger Johan Persson, kommunchef.

Miland Group AB genomför för närvarande byggnation av fastigheter i Vallastaden och Tallboda i Linköping. 

- Efter beskedet från PEAB i början av maj att de avstod från att bygga på Villabacken är det givetvis glädjande att vi nu har hittat en ny intressent via Scandinavian House Development AG, säger Catharina Fredriksson, kommunstyrselsens ordförande. 

Innan sista september måste parterna enligt avsiktsförklaringen vara överens om köpeavtal och köpebrev för det aktuella området. Detta inbegriper även ansvar för eventuell sanering av området. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter