Att komma i kontakt med hemtjänsten

Hemtjänsten har nya kontaktvägar och telefonnummer från 1/9 2017

Från första september (2017-09-01) når du hemtjänsten genom att lämna röstmeddelande via telefon. Hemtjänstgrupperna lyssnar av telefonmeddelanden morgon, eftermiddag och kväll och tar sedan kontakt med dig.

Vid mer brådskande ärenden finns möjlighet att nå hemtjänstpersonal på mobilnumren. De besvarar samtal mellan kundbesök eller lyssnar av ditt telefonmeddelande och återkopplar till dig.

Du kan också få hjälp med kontakt via Kommuncenter 0155- 380 00

 Vid behov av ändrade insatser/biståndsbeslut kontaktar du som tidigare biståndshandläggare via kommuncenter 0155- 380 00.

Aktuella telefonnummer

Kontakt för sidan: Kommuncenter