Återställningsarbeten på Järntorget

Arbete på Järntorget kommer att inledas kring månadsskiftet oktober/november.

Där sättningar uppstått kommer beläggningen som är i form av plattor, lyftas bort och underlaget grävas ur och sedan återfyllas med grus.

Efter vintern kommer sedan beläggningen att återställas när plattorna läggs tillbaka.

Kontakt för sidan: Kommuncenter