Åter till normalt eldningsförbud

Från den 13 augusti är det tillåtet att grilla med försiktighet, även på iordningställda grillplatser i naturen och på allmän plats

Det är fortfarande förbjudet att:

 

  • Elda gräs, löv, kvistar, ved eller dylikt med öppen låga utomhus. Det gäller även eldning i tunna eller liknande.
  • Grilla med engångsgrill.

Du som grillar ansvarar

Det är tillåtet att grilla i en trädgårdsgrill, gasolgrill eller iordningställd grillplats. Trädgårdsgrill bör placeras på ett obrännbart underlag. Säkerställ att det inte finns något brännbart material i nära anslutning till grillningen. Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck ordentligt med vatten efteråt.

Var försiktig! Den som använder öppen eld eller utför gnistbildande arbeten är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Förebygg bränder utomhus

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilen när du kör eftersom de kan antända torrt gräs i vägrenen.

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter