Årets första Företagslunch på Källan

På årets första företagslunch i Oxelösund intervjuades Joakim Lindholm, vice VD för Skavsta och Johan Palmqvist, projektledare Samhällsbyggnad på Nyköpings Kommun. Intresset är stort kring Skavstas uveckling.

Skavsta växer med antal passagerare och så även etableringsförfrågningar. Även effekterna av Ostlänken kommer ha stor betydelse. Hela området kring Skavsta ska nu ses över och utvecklas. Här finns företagsmark och flera intressanta områden.

Kontakt för sidan: Kommuncenter