Aktivitetsinspiratörerna på TES dagarna.

Sara Göransson och Marita Lindh

17-18/5 var det TES-dagarna i Stockholm. Temat denna gång var glädje. Våra 2 aktivitetsinspiratörer Sara Göransson och Marita Lindh var med och pratade om sin viktiga roll inom äldreomsorgen i Oxelösunds kommun. De inspirerar till vardagsnära aktiviteter för att brukarna ska få en ökad känsla av delaktighet och meningsfullhet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter