6 februari uppmärksammar vi samernas nationaldag!

Samerna är en av våra fem nationella minoriteter tillsammans med sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar. Minoriteternas språk och kultur räknas i det svenska kulturarvet och därför har kommunerna uppdrag att synliggöra grupperna på olika sätt.

Oxelösunds kommun har beslutat att flagga på minoriteternas nationaldagar (förutom judarnas som saknar en egen nationaldag och flagga) och utöver det pågår nu ett arbete att identifiera andra sätt att synliggöra minoriteterna.

Tillhör du någon av grupperna är du varmt välkommen till ett öppet samrådsmöte 11 mars där både tjänstepersoner och politiker deltar. Alla synpunkter är viktiga för att kommunen ska kunna tillgodose minoriteternas rättigheter enligt behov och önskemål.

Vill du veta mer kan du kontakta samordnare Päivi Hellberg på 0155-38172 eller paivi.hellberg@oxelosund.se 

Kontakt för sidan: Kommuncenter