6 februari uppmärksammar vi samernas nationaldag!

Samerna är ett urfolk och en av våra fem nationella minoriteter tillsammans med sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar. Det finns uppskattningsvis 20 000-35 000 samer i Sverige varav mindre än hälften talar samiska. Alla de samiska språken, nord-, lule- och sydsamiska är hotade språk enligt FN-organet UNESC.

De nationella minoriteternas språk och kultur räknas i det svenska kulturarvet och därför har kommunerna uppdrag att synliggöra grupperna på olika sätt.

Oxelösunds kommun har flaggat på minoriteternas nationaldagar sedan förra året och det finns även en framtagen handlingsplan som beskriver hur de kommunala verksamheterna ska arbeta med minoritetsfrågor.

Här kan du läsa mer.

Kontakt för sidan: Kommuncenter