Ny gång- och cykelväg på Baravägen

Nu är gång- och cykelvägen längs nedre delen av Baravägen färdig. Den nya gång- och cykelvägen är en...

Läs mer

Fjärrvärmeschakt-etapp 2

Oxelö Energi kommer nu att fortsätta förstärka fjärrvärmenätet och etapp 2 berör sträckan från...

Läs mer

Barriärer på hamnbron

Trafikverkets bro över Bangården och Torggatan vid Hamnen i Oxelösund är i behov av underhåll....

Läs mer

Enkätundersökning om cykelvanor

Oxelösunds kommun arbetar med att ta fram en cykelplan och syftet med planen är att få ett samlat...

Läs mer

Engagerade pedagoger på pedagogdagar.

Tisdag, onsdag och torsdag denna vecka har förskolechef Ewa Lundh-Kojola haft så...

Läs mer

Utredning enligt Lex Sarah påbörjad inom funktionsstöd

En anmälan om dataintrång inom funktionsstöd har inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. Då...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter