Stenviksbadets parkering

Nu renoverar vi parkeringsplatsen vid Stenviksbadet. Det blir nya räcken mot gräsytan och...

Läs mer

Nu startar vi vägprojektet ”Truckstop”

En ny gatuanslutning mellan Aspaleden och Verkstadsgatan. Projektet beräknas vara klart i slutet på...

Läs mer

Kommunhusets parkering

Ombyggnadsprojektet av parkeringen är nu halvvägs. Vi kommer att öppna den nya parkeringsytan...

Läs mer

Transportera båt?

Passa på att testa vår E-tjänst för att snabbare få ett tillstånd. Du får normalt ditt...

Läs mer

Nu bygger vi om parkeringen vid kommunhuset!

Den planerade ombyggnationen av parkeringsytorna vid kommunhuset sätter nu igång. Vi ska skapa ett...

Läs mer

Utställning av översiktsplan Oxelösund 2030

Nu är kommunens omarbetade förslag till översiktsplan "Oxelösund 2030" på utställning.

Läs mer

Annat grus på grund av punkteringar

Vi har fått synpunkter på halkbekämpningen i Oxelösunds kommun. Kommunen använder samma grus/flis...

Läs mer

Höstens mark- och asfaltsarbeten

Oxelösunds kommun har ökat satsningen på upprustning av gator och gång- och cykelvägar

Läs mer

Åtgärder på gång- och cykelvägen ut till Gamla Oxelösund

Vid besiktning av den nya gång- och cykelvägen ut till Gamla Oxelösund har man sett att det finns...

Läs mer

Asfaltering Fiskehamnsvägen och Gamla Oxelösundsvägen

Nu färdigställer vi två projekt som har pågått sedan 2015-2016

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter