Oxelöskolan – vad händer just nu?

24 augusti togs första spadtaget för den nya skolan som ska stå klar vid årsskiftet 2020/2021. Det...

Läs mer

Återställningsarbeten på Järntorget

Arbete på Järntorget kommer att inledas kring månadsskiftet oktober/november.

Läs mer

Fler parkeringsplatser i Gamla Oxelösund

Nu pågår arbete vid parkeringen öster om Gamla Oxelösundsvägen.

Parkeringsplatsens yta utökas och...

Läs mer

Gångväg på Stenviksvägen

Oxelösunds kommun påbörjar den 24 oktober arbete med att anlägga en gångväg på södra sidan av...

Läs mer

Nu utökas byggområdet på Frösängs gärde

Byggnationen av nya Oxelöskolan fortsätter

Läs mer

Avstängning av cykelbana

 

Förbättringsarbete för fjärrvärmenätet vid Järntorget (Folkets Hus) kommer att pågå från vecka 38...

Läs mer

Upprustning av Strandvägen

Just nu genomgår Strandvägen en rejäl upprustning.

Läs mer

Gatuavstängning

Under perioden 30 augusti till 22 november kommer delar av Båggatan och Folkegatan att vara avstängd...

Läs mer

Avstängning av gång- och cykelvägar

Idag 24 augusti startar byggnationen av Oxelöskolan.

Läs mer

Farthinder byggs om

På tretton strategiska platser i Oxelösund har det under året byggts farthinder för att sänka farten...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter