Gräsklippning

Oxelösunds kommun kommer under 2019 på några platser att låta gräset växa.

Läs mer

Reparationsarbeten, Söderviksvägen, vecka 19 2019

6 - 10 maj rustar vi upp Söderviksvägen.

Läs mer

Asfaltering

Nu drar vi i gång beläggningssäsongen. Stora delar av kommunens nät av gator samt gång- och...

Läs mer

Nu börjar vi ta upp sand!

Tidiga morgnar under denna vecka kommer Järntorget att sopas.

På dagtid kommer sedan arbetet med...

Läs mer

Nu rustar vi Ljungholmsvägen

I dagarna har vi påbörjat upprustningen av Ljungholmsvägen och parkeringen vid småbåtshamnen

Läs mer

Slyröjning Hagtornsvägen

Slyröjning kommer att utföras längs Hagtornsvägen.

Under tiden arbetet pågår kommer det vara...

Läs mer

Trädfällning

Till dig som har önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- och naturmark

Läs mer

Lekplatser tillfälligt avstängda

Lekplatserna vid Jogersö och Stenviksbadet är för tillfället avstängda på grund av vattenmängder som...

Läs mer

Ny infart

Då fastigheten Almen 7, med adress Ankargatan 2 saknar infart anläggs nu en sådan med anslutning...

Läs mer

Invigning av ny väg till Truckstop

Torsdag 1 november 13.30 invigs den nya anslutningen mellan Verkstadsgatan och Aspaleden

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter