Höstens mark- och asfaltsarbeten

Oxelösunds kommun har ökat satsningen på upprustning av gator och gång- och cykelvägar

Läs mer

Åtgärder på gång- och cykelvägen ut till Gamla Oxelösund

Vid besiktning av den nya gång- och cykelvägen ut till Gamla Oxelösund har man sett att det finns...

Läs mer

Asfaltering Fiskehamnsvägen och Gamla Oxelösundsvägen

Nu färdigställer vi två projekt som har pågått sedan 2015-2016

Läs mer

Nils Erik Selin ny chef för miljö- och samhällsbyggnad

Nu är en ny miljö- och samhällsbyggnadschef utsedd. Det blir Nils Erik Selin som varit tillförordnad...

Läs mer

Nya tidtabeller från söndag den 11 december

Nya tidtabeller i busstrafiken från söndagen den 11 december 2016

Den 11 december byter...

Läs mer

Restaurering av gång- och cykelbana i Inskogen

Mellan vecka 40 – 43 kommer gång- och cykelbanan mellan Inskogen och Stjärnholm att restaureras....

Läs mer

Tillgängliga busshållplatser

Under det gångna året har flera busshållplatser i Oxelösund fått ny utformning. Arbetet med att...

Läs mer

Parkeringsskiva

Parkeringsskivor (P-skiva) används i många kommuner för att tidsreglera allmänna parkeringsplatser....

Läs mer

Nya cykelställ

Under åren 2015 – 2017 kommer Oxelösund att få nya cykelställ på utvalda strategiska platser....

Läs mer

Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Nyponvägen

Just nu pågår det ett arbete med att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen Nyponvägen. Detta...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter