Asfaltering av Frösängsvägen

Måndag 8 - 10 juni pågår asfaltering av Frösängsvägen.

Läs mer

Slyröjning längs vägar och gång- och cykelvägar

Oxelösunds kommun kommer under vecka 21 påbörja rensning av växtligheten längs väg- och gång- och...

Läs mer

Sandupptagning påbörjad i Oxelösund

Den här veckan tas sand och gruset upp från våra gator.

Läs mer

När sopas gatorna?

Våren närmar sig och efter denna milda vinter kan man undra över när gruset ska försvinna från gator...

Läs mer

Invigning av ny vägsträcka i Oxelösund

Torsdag 10 oktober 13.00 är det invigning av Sundsörsvägens förlängning.

Läs mer

Renoveringsarbete av elledning

Underhållsarbete kan påverka framkomligheten i området kring Segelvägen.

Läs mer

Ny lekplats i Inskogen

Nu bygger vi en lekplats i Inskogen. Arbetet påbörjas i höst och slutförs senast våren 2020.

 

 

Läs mer

Nu börjar upprustningen av Vivesta Havsbad

Oxelösunds kommun är sedan en tid tillbaka ägare av badet. Vi startar nu en upprustning av vissa...

Läs mer

Vatten i fontäner

Som många invånare har uppmärksammat så har våra fontäner i kommunen varit tomma på vatten under en...

Läs mer

Nu är vi i full gång med asfalteringen av gång- och cykelvägarna

Stora delar av gång- och cykelvägarna i Inskogen och Peterslund har fått ny fin asfalt och nu är det...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter