Utställning av översiktsplan Oxelösund 2030

Nu är kommunens omarbetade förslag till översiktsplan "Oxelösund 2030" på utställning.

Läs mer

Annat grus på grund av punkteringar

Vi har fått synpunkter på halkbekämpningen i Oxelösunds kommun. Kommunen använder samma grus/flis...

Läs mer

Höstens mark- och asfaltsarbeten

Oxelösunds kommun har ökat satsningen på upprustning av gator och gång- och cykelvägar

Läs mer

Åtgärder på gång- och cykelvägen ut till Gamla Oxelösund

Vid besiktning av den nya gång- och cykelvägen ut till Gamla Oxelösund har man sett att det finns...

Läs mer

Asfaltering Fiskehamnsvägen och Gamla Oxelösundsvägen

Nu färdigställer vi två projekt som har pågått sedan 2015-2016

Läs mer

Nils Erik Selin ny chef för miljö- och samhällsbyggnad

Nu är en ny miljö- och samhällsbyggnadschef utsedd. Det blir Nils Erik Selin som varit tillförordnad...

Läs mer

Nya tidtabeller från söndag den 11 december

Nya tidtabeller i busstrafiken från söndagen den 11 december 2016

Den 11 december byter...

Läs mer

Restaurering av gång- och cykelbana i Inskogen

Mellan vecka 40 – 43 kommer gång- och cykelbanan mellan Inskogen och Stjärnholm att restaureras....

Läs mer

Tillgängliga busshållplatser

Under det gångna året har flera busshållplatser i Oxelösund fått ny utformning. Arbetet med att...

Läs mer

Parkeringsskiva

Parkeringsskivor (P-skiva) används i många kommuner för att tidsreglera allmänna parkeringsplatser....

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter