Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Oxelösund

Socialstyrelsens öppna jämförelser 2014 av folkhälsa redovisas idag och Oxelösund arbetar vidare för...

Läs mer

Välkomna till Arkivens dag!

Oxelösundsarkivet och Oxelösunds kommunarkiv kommer att ha ett arrangemang på Koordinaten 8 november...

Läs mer

Var med och tyck till!

Alla medborgare i Oxelösund bjuds den 28/10 in till ett öppet möte för att diskutera vad Polisen och...

Läs mer

Delårsrapporten 2014

Revisorerna bedömer att delårsbokslutet (2014-08-31) uppfyller alla formella krav och är upprättad...

Läs mer

Personalfunktionen synad

Kommunrevisorerna har bett PwC undersöka hur kommunstyrelsen styr och följer upp personalfrågorna....

Läs mer

Viktigt Meddelande till Allmänheten

SOS Alarm informerar: Som en viktig samhällsaktör gör vi naturligtvis allt som står i vår makt för...

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2014-09-24 18.00 i Eventsalen, Koordinaten

Bland annat kommer följande...

Läs mer

Valresultatet i Oxelösund

Klockan 20.00 igår kväll stängde vallokalerna i Oxelösund. I valet till riksdagen röstade...

Läs mer

Antalet förtidsröstare i Oxelösund ökar

Förtidsröstningen till riksdag-, kommun- och landstingsvalet är i full gång.
I Oxelösund har hittills...

Läs mer

Granskning av upplåtelse och försäljning av mark.

Kommunrevisorerna har bett PwC undersöka om Kommunstyrelsen säkerställer att upplåtelse och...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter