Begränsad framkomlighet på Frösängsvägen V20

På måndag 11 maj påbörjas avspärrning och skyltning inför nyasfaltering.

Läs mer

Lågflygning över Oxelösund

Under tre månader genomförs en geologisk undersökning med flygplan.

Läs mer

Boka tid med en bygglovshandläggare

Ska du bygga nytt eller göra en förändring? Prata bygglov med oss.

Läs mer

Ta hänsyn i naturen

Många aktiverar sig utomhus nu, varför det kan vara bra att tänka på Allemansrätten och vad som...

Läs mer

Förberedelser inför bygget av bostäder på Stenvikshöjden

I morgon, onsdag 1 april påbörjas det förberedande arbete inför bostadsbygget på Ramdalshamnens...

Läs mer

Information till företag i livsmedelsbranschen

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället.

Läs mer

Oxelösund vill bygga fler bostäder för 60+

Kommunstyrelsen beslutade i dag att ge Kiladalenhus en direktanvisning för att bygga fler bostäder...

Läs mer

Ny detaljplan klar i Peterslund!

Planen innebär ny mark för småhus och kedjehus centralt i Peterslund...

Läs mer

Bomässan inställd!

Bomässan är inställd med anledning av regeringens förordning om förbud mot att hålla allmänna...

Läs mer

Lagändring om Attefall-komplementbostadshus

Från och med 1 mars 2020 får Attefallshus som är ett komplementbostadshus ha större byggnadsarea än...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter