Nyrenoverade lokaler tas i bruk

Fritidshemmet Skärgården och förskoleklassen påbörjar under höstlovet en flytt ner till nya, fräscha...

Läs mer

Pappor i Oxelösund

Oxelösund är en av de kommuner i landet där papporna är hemma mest med barnen. Det visar en ranking...

Läs mer

Över 11 500 invånare

Oxelösund har efter juli månad 11 507 invånare! Över 11 500 invånare har inte kommunen haft på 18...

Läs mer

Hur vill du att vår skärgård ska utvecklas?

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en fördjupad översiktsplan för Oxelösunds...

Läs mer

Gratis hundpåsar

Som ett led i arbetet för ett renare Oxelösund finns nu 15 stycken Tikspac-stationer med...

Läs mer

Fjärrvärmeschakt-etapp 2

Oxelö Energi kommer nu att fortsätta förstärka fjärrvärmenätet och etapp 2 berör sträckan från...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter