Detaljplan Cypressen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för kvarteret Cypressen som ägs av Kustbostäder antogs i Kommunfullmäktige 2017-03-29....

Läs mer

Vi håller Oxelösund rent!

Varje vår deltar Oxelösunds kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning.

Läs mer

Förlängd samrådstid för del av Vildvinet 2

Nu finns möjligheter att lämna synpunkter för den nya detaljplanen för del av Vildvinet 2. Folkets...

Läs mer

Nils Erik Selin ny chef för miljö- och samhällsbyggnad

Nu är en ny miljö- och samhällsbyggnadschef utsedd. Det blir Nils Erik Selin som varit tillförordnad...

Läs mer

Nya detaljplaner på samråd

Den 31 mars 2017 börjar samrådet för två nya detaljplaner. Dels detaljplan för Tallholmen med mera...

Läs mer

Torrt i markerna – var försiktig med eld

Det är torrt i skog och mark, var därför försiktig med eld. Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt...

Läs mer

Behöver du bygglov innan sommaren?

För att vara säker på att få bygglov och startbesked i tid ska du lämna in kompletta handlingar så...

Läs mer

Så ser visionen ut för Oxelösunds skärgård 2030

Nu har du som medborgare chansen att lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för...

Läs mer

Earth Hour

Lördag 25 mars 20.30-21.30

Läs mer

Järntorget utvecklas

I slutet av mars kommer de 15 oxlarna på Järntorget att flyttas. På ytan mellan Koordinaten och...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter