Oxelösunds kommun säljer mark för fler bostäder

Idag beslutade kommunstyrelsen att sälja mark på Stenvikshöjden och Sjögatan för drygt 4,6 miljoner...

Läs mer

Nu har vi påbörjat arbetet vid Stenvikshamnen

Grönområdet mellan Stenviksbadet och hamnen får ett lyft.

Läs mer

Får och kor på Femöre

Varje år har Oxelösunds kommun får och kor som betar i hagarna på Femöre. Det är inte bara ett...

Läs mer

Lekplatsen vid Inskogen färdigställd

Den nya lekplatsen i Inskogen är nu klar att tas i bruk.

Läs mer

Begränsad framkomlighet på Frösängsvägen V20

På måndag 11 maj påbörjas avspärrning och skyltning inför nyasfaltering.

Läs mer

Lågflygning över Oxelösund

Under tre månader genomförs en geologisk undersökning med flygplan.

Läs mer

Boka tid med en bygglovshandläggare

Ska du bygga nytt eller göra en förändring? Prata bygglov med oss.

Läs mer

Ta hänsyn i naturen

Många aktiverar sig utomhus nu, varför det kan vara bra att tänka på Allemansrätten och vad som...

Läs mer

Förberedelser inför bygget av bostäder på Stenvikshöjden

I morgon, onsdag 1 april påbörjas det förberedande arbete inför bostadsbygget på Ramdalshamnens...

Läs mer

Information till företag i livsmedelsbranschen

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället.

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter