Söndag 31 maj uppmärksammar vi den tobaksfria dagen

Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer? Det betyder att alla former av rökning är förbjuden på lekplatser,...

Läs mer

Räddningstjänsten avråder från eldning

Det är mycket torrt i skog och mark och sommartemperaturer väntas i helgen. Räddningstjänsten avråder från eldning.

Risken för skogsbrand är hög....

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden står fast vid sitt beslut om hemtjänst för sommargäster

Vård- och omsorgsnämndens beslut att inte verkställa insatser beställda av annan kommun enligt 2a kap.6§ Socialtjänstlag har överklagats till...

Läs mer

Oxelösunds kommun säljer mark för fler bostäder

Idag beslutade kommunstyrelsen att sälja mark på Stenvikshöjden och Sjögatan för drygt 4,6 miljoner kronor för att skapa fler bostäder i Oxelösund. På...

Läs mer

Nu har vi påbörjat arbetet vid Stenvikshamnen

Grönområdet mellan Stenviksbadet och hamnen får ett lyft.

Läs mer

Slyröjning längs vägar och gång- och cykelvägar

Oxelösunds kommun kommer under vecka 21 påbörja rensning av växtligheten längs väg- och gång- och cykelvägnätet.

Arbetet kommer att ske maskinellt...

Läs mer

Får och kor på Femöre

Varje år har Oxelösunds kommun får och kor som betar i hagarna på Femöre. Det är inte bara ett trevligt inslag för besökare på Femöre, utan har även...

Läs mer

Diggiloo 2020 blir Diggiloo 2021

12 juli skulle Diggiloo komma till Oxelösund, nu skjuts turnén fram till nästa år.

Läs mer

Från och med 1 juni 2020 blir Koordinaten kontantfri

Möjligheten att betala med kontanter tas bort för att öka tryggheten både för personal och besökare. Från och med 1 juni 2020 är det endast möjligt...

Läs mer

Kontakt för sidan: Kommuncenter