Solarier

Innan du öppnar ett solarium ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras senast sex veckor innan du startar verksamheten. Du måste också anmäla om du tar över en solarieverksamhet.

Bestämmelser för solarium finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.  Dessa syftar till att skydda solariets kunder från skadlig UV-strålning.

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har tillsynen över solarier.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

 

Telefon: 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter