Alkohol och tobak

Alkoholtillstånd

Socialtjänst Vuxna handlägger ansökningar om alkoholserveringstillstånd på restauranger eller för tillfälliga arrangemang enligt kommunens riktlinjer för alkoholservering. 

Under rubriken relaterade dokument i högerspalten hittar du de blanketter du behöver för att ansöka om utskänkningstillstånd.

Tobakstillsyn

Kommunen har enligt tobakslagen tillsynsansvar att tobaksvaror ej säljs till ungdom under 18 år.

Alla som säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla detta till respektive kommun samt redovisa egentillsynsprogram gällande tobaksförsäljning.

Kontakt för sidan: Kommuncenter