Mark och lokaler

Vi har detaljplanerad mark för företagsetableringar i vid flera ställen i Oxelösund, och här finns även lediga lokaler för den som vill hyra.

Ledig mark och lokaler 

Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig med direktkontakt med fastighetsägare.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
registrator@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon: 0155-381 09
maria.malmberg@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Kontakt för sidan: Kommuncenter