Mark och lokaler

Vi har detaljplanerad mark för företagsetableringar i bland annat Fiskehamnen, Sundsör och Stålbyn.

Vill du hyra lokal, hittar du det här. Du kan även kontakta oss så kan vi hjälpa dig med direktkontakt med fastighetsägare.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
registrator@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon: 0155-381 09
maria.malmberg@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Kontakt för sidan: Kommuncenter