Farliga verksamheter och risker i ditt område

I Oxelösund finns anläggningar som bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människor, miljö och egendom. Dessa verksamheter klassas därför som farliga verksamheter. Det kan till exempel vara företag som hanterar brandfarliga och farliga kemikalier i stor mängd.

Att du som privatperson har kunskap om anläggningarna är viktigt för att förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor. I Oxelösund finns följande farliga verksamheter:

o  SSAB EMEA AB
Järnverket
613 31 Oxelösund

o  Oxelösunds hamn AB
Hamnkontoret
613 31 Oxelösund

o   AGA Gas AB
Järnverket
613 31 Oxelösund

Sörmlandskustens räddningstjänsts hemsida kan du läsa om de anläggningar i Oxelösund som klassas som farliga verksamheter.

 

 

Övriga risker

Kommunfullmäktige har fastställt en Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun. Analysen redovisar möjliga extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka kommunens verksamhet.

Läs mer här.

 

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Höjdgatan 26 

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon 0155-381 38

Kontakt för sidan: Kommuncenter