Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Oxelösunds kommun bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med Polismyndigheten.

Samverkan bedrivs med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syftet är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott.

Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra.

 

Medborgarlöften

Sedan 2015 arbetar kommunen och polismyndigheten med medborgarlöften. Det innebär att kommunen och polisen, med utgångspunkt i en lägesbild, särskilt prioriterar något område och lovar att genomföra vissa insatser inom detta område för att öka tryggheten i Oxelösund.

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Höjdgatan 26 

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon 0155-381 38

Kontakt för sidan: Kommuncenter