Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Oxelösunds kommun bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med Polismyndigheten i Södermanlands län.

Samverkan bedrivs med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syfte är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott.

Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra. För åren 2012 och 2013 sker särskilda insatser riktade mot trygghet i allmänhet samt mot ungdomar.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26 

Telefon: 0155-380 00 (växel)
kommun

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon: 0155-381 38

Kontakt för sidan: Kommuncenter