Kommunens säkerhetsarbete

Syftet med kommunens säkerhetsarbete är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i Oxelösund.

Detta försöker vi åstadkomma genom att rikta vårt arbete mot fysisk säkerhet beträffande liv, hälsa, egendom och miljö. Vi arbetar också för att reducera risker för störningar i samhällsviktig verksamhet samt för att Oxelösund ska upplevas som en trygg och säker kommun att leva och vistas i.

Säkerhetsarbetet bedrivs kring fyra huvudområden:

  • Skydd mot olyckor
  • Beredskap inför extraordinära händelser
  • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
  • Intern säkerhet och arbetsmiljö

Kommunstyrelsen i Oxelösund har det övergripande ansvaret för säkerhets- och trygghetsfrågorna i kommunen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26 

Telefon: 0155-380 00 (växel)
kommun

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon: 0155-381 38

Kontakt för sidan: Kommuncenter