Introduktion

Industristaden

Den levande industristaden Oxelösund. En del av Utsikt handlar om en gemensam bild av dagens Oxeklösund. Som en del av detta föreläste Lars Magnusson från Uppsala Universitet om Gårdagen i dagens Oxelösund. En sammanfattning av föreläsningen finns som nyhet på hemsidan. Läs om utvecklingen, utmaningar för oss och hur vi kan hänga med i utvecklingen!

Gårdagen i dagens Oxelösund

Oxelösunds kommun har startat ett treårigt projekt som ska arbeta med frågor kring missbruksproblematik.

Hur ser det egentligen ut? Är det sant som ryktet säger? Har det blivit bättre? Vad har gjorts? Vad kan göras? Vad leder framåt? Frågorna är många och svaren blir inte enkla att vare sig ta fram eller ta itu med.

Inom detta område finns inga enkla lösningar eller mirakelkurer, men nu görs en grundlig undersökning som ska leda till förslag på förbättringar. Det är ett steg mot att bygga folkhälsa och välfärd.

Målet är att ny kunskap ska komma Oxelösund till del. Målet är också att förändra attityder kring missbruksproblematiken och ge en gemensam bild av problematiken.

Till en början gäller att kartlägga. Hur ser det ut i kommunen?

Det finns mycket information och fakta och det är svårt att avgränsa och samtidigt få med just de rätta delarna, de som kan spela roll. För att inte försvinna i all fakta utan att kunna reda ut och få syn på allt har individens utgångspunkt och samhällets utgångspunkt kombinerats. Detta har resulterat ibland annat följande kategorier där information och fakta samlas in:

  • Boende
  • Familj
  • Sysselsättning
  • Ekonomi
  • Skola och utbildning
  • Hälsa
  • Socialomsorg
  • Polis och kriminalvård
  • Tillgång till och användande av alkohol och narkotika

Materialet hämtas från bland annat Socialstyrelsen, CAN, SCB, regeringen, kommunen, länsstyrelsen, landstinget, folkhälsomyndigheten, SoRAD.

Kartläggningen är klar!

Bilden som träder fram visar att riskbruket av alkohol inte är större i Oxelösund än annars i landet. Unga pojkar och delvis män har ett cannabisbruk som i stort ser ut som riket, men det finns tecken som pekar på ett något större bruk. Rökningen i Oxelösund är mer utbredd än i riket och länet. Det syns bland annat hos gravida och småbarnsföräldrar. Det resulterar också i en lägre förväntad livslängd.

Under ytan finns en struktur i Oxelösund där utbildningsnivå, genus, inkomst och folkhälsa knyts ihop.

Du hittar hela rapporten till höger. Vill du läsa en kortare del föreslår jag sammanfattningen på sidan två och resonemangen på sidan 40 och framåt. Trevlig läsning!

Utsikt fas II

Under vintern och våren har ca 38% av medarbetarna i kommunen tagit del av resultaten från kartläggningen. Muntliga presentationer är gjorda där tillfälle för frågor och funderingar funnits. Även politiken är välinformerad då alla nämnder och kommunfullmäktige fått information. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en förebyggande strategi för ANDT-frågor.

Oxelösund med Utsikt att bli bättre!

Kontakt för sidan: Kommuncenter