Förändra radikalt Sörmland

Här samlar vi dokumentation och information kring projektet Förändra radikalt Sörmland.

Inför nästa träff projektfinal

1 december så ses vi på Sunlight i Nyköping 9.30-16.30, kaffe och macka från 9.00. På förmiddagen gör vi projektutvärdering i arbetsgrupperna och 13-16.30 är våra gäster inbjudna. Ni kommer att presentera era projekt på en minimässa där ni har tillgång till ett ståbord och ett blädderblock per grupp. Presentationen ska vara 8 min, ta gärna med bilder på tavlor, blädderblocket eller dator som stöd. Glöm inte foton och citat! Till eftermiddagen får ni bjuda in kollegor, chefer, politiker, brukare som deltagit i projektet och andra intresserade. Inbjudan finns här på sidan under Mer information.

På eftermiddagen kommer vi även få lyssna på:

  • Oxelösunds kommunchef Johan Persson
  • Tidigare Förändra radikalt projekt
  • Forskaren Klas Palm från Uppsala universitet om innovationsledning
  • Paneldiskussion kring tjänstedesign och brukardriven verksamhetsutveckling

Ersättning för resor och vikarier

Ersättning för resor och vikarier ska begäras senast 5 december.

Vi vill att ni faktureras oss. Som underlag till fakturan vill vi ha resekostnader och vikariekostnader särredovisade. För resekostnader behöver vi datum, färdmedel (om bil antal km). För vikariekostnader datum, vem i gruppen som ersatts och antal timmar.

Skicka en faktura (internfaktura om Oxelösund) på totalbeloppet till:

Fakturascanning
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Referens: KS241F

Vår gemensamma process


Arkiv

Workshop 1 Hedenlunda 19 april

Tack för en bra dag! Dokumentation till din grupp från dagen finns här på sidan under Mer information.

Workshop 2 analysdagar

Bildspel som visades på analysdagarna finns att ladda ned under Mer information.

Workshop 3 Malmköping 25 augusti

Dokumentation från dagen finns här på sidan under Mer information.

Workshop 4 testutvärdering

Bildspel från dagen finns här på sidan under Mer information. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter