Sammanträdesdagar 2016

Här kan du ta del av tidplanen för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.


Sammanträdesdagar 2017

Här kan du ta del av tidplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.

Förklaringar

Kf - Kommunfullmäktige

Ks - Kommunstyrelsen

Ks au - Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mbb - Mål- och budgetberedningen

Kfn - Kultur- och fritidsnämnden

Msn - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Un - Utbildningsnämnden

Von - Vård- och omsorgsnämnden

Kontakt för sidan: Kommuncenter