Sammanträdesdagar 2020

Förklaringar

Kf - Kommunfullmäktige

Ks - Kommunstyrelsen

Ks au - Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kfn - Kultur- och fritidsnämnden

Msn - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Un - Utbildningsnämnden

Von - Vård- och omsorgsnämnden

Kontakt för sidan: Kommuncenter