Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunens verksamheter för hur behoven och kraven förändras. Därför tar kommunen fram en befolkningsprognos varje år i samband med mål- och budgetarbetet. Den senaste prognosen är från mars 2012 och framtagen för 5-årsperioden 2012-2016.

Prognosen beräknas utifrån antaganden flyttningar, födelsetal och dödlighet Oxelösund. De olika antagandena vägs samman med utgångspunkt från befolkningens sammansättning den 31 december året innan. Det är många händelser som kan påverka prognosens träffsäkerhet. Arbetslöshet, bostadspriser, familjepolitik, invandring och ekonomiska konjunkturer påverkar människans beteende och därmed ändras flyttmönster, fruktsamhet och dödlighet. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26 

Telefon: 0155-380 00 (växel)
kommun

Lisa Sollenborn
Kommunstrateg
Telefon: 0155-381 20
Lisa Sollenborn

Kontakt för sidan: Kommuncenter