Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. 

KPR väljs för en period om fyra år och består av 4 politiker utsedda av Vård- och omsorgsnämnden och 14 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

KPR har fyra sammanträden per år och även fyra arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7  

Telefon 0155-380 00 
Kommun

Lars-Åke Lindman (S)
Ordförande 
Mobil 070-651 06 51

Mariela Pérez
Sekreterare
Telefon 0155-386 28

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter