Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer verksamma i kommunen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor är organisatoriskt knuten till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser bland sina politiker två ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare för dessa.

Föreningar som är representerade i rådet:

 • Demensföreningen
 • DHR Rörelsehinderförbundet
 • Hörselskadades Riksförbund
 • Nyköpingsortens Diabetesförening
 • Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd
 • Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
 • Strokeföreningen
 • Autism- och Aspergersföreningen Södermanland
 • Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland
 • Föreningen Östra Sörmland HjärtLung
 • Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7 

Telefon 0155-380 00 
Kommun

Linus Fogel (S)
Ordförande 
Mobil 076-784 54 80

Pia Rodén
Sekreterare
Telefon 0155-381 95

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter