Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer verksamma i kommunen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor är organisatoriskt knuten till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser bland sina politiker två ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare för dessa.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26  

Telefon: 0155-380 00 (växel) 
kommun

Britta Bergström
Ordförande (S)
Mobil: 070-555 11 92
Britta Bergström

Ellen Stamm
Sekreterare
Telefon: 0155-381 26
Ellen Stamm

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter