Pågående motioner

Tryck på motionen/yttrande/beslut för att läsa

 

Kf - Kommunfullmäktige

Ks - Kommunstyrelsen

Kfn - Kultur- och fritidsnämnden

Msn - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Un - Utbildningsnämnden

Von - Vård- och omsorgsnämnden

Kontakt för sidan: Kommuncenter