Pågående motioner

Tryck på motionen/yttrande/beslut för att läsa

BeskrivningInkomStatusBeslut KF
Motion om gallring av grönytor2013-10-30Yttrande 2014-05-27 MSN 
Yttrande 2014-12-16 VON
2016-02-17
Motion om bostadsbyggnation integrerat med förskola och skolor2014-02-19Yttrande 2014-11-10 UN
Yttrande 2014-11-19 MSN
2016-03-30
Motion om Frösängsparken i Oxelösund
Ärendet återremitterat 2015-11-25 Kf
2014-04-02Yttrande 2014-11-19 MSN2015-10-21
2016-02-17
Motion - stärk samhällets preventiva insatser mot självmord
Ärendet återremitterat 2015-11-25 Kf
2014-05-14Yttrande 2014-12-15 UN
Yttrande 2014-12-16 VON
Yttrande 2016-02-16 UN
Yttrande 2016-02-23 VON
2015-11-25
2016-05-11
Motion om ägardirektiv för Kustbostäder2014-05-14Yttrande 2016-01-27 KS2016-02-17
Motion om trygg och säker Gästhamn i Oxelösund
Ärendet återremitterat 2016-06-08 Kf
2014-05-14Yttrande 2014-10-15 MSN
Yttrande 2014-11-17 KFN
Yttrande 2017-03-08 KS
2016-06-08
Motion om prissättning för bad hos Ramdalens bad- och sportanläggning2015-02-18Yttrande 2015-12-08 KFN2016-05-11
Motion om modern snabb persontågtrafik för Oxelösund2015-02-18Yttrande 2016-04-20 KS2016-05-11
Motion om Ramdalens IP - ett sport och hälsocentrum  för alla 2015-02-18Yttrande 2015-12-08 KFN2016-03-30
Motion om demokratidag i kommunens regi2015-05-12Yttrande 2016-04-20 KS2016-05-11
Motion om väderskydd2015-05-12Yttrande 2015-12-09 MSN2016-03-30
Motion om kommunalförbund2015-05-12Yttrande 2015-12-09 MSN2016-05-11
Motion om förändrad skolorganisation2015-06-10Yttrande 2015-12-14 UN2016-03-30
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande
Ärendet återremitterat 2016-09-21 Kf
2015-11-25Yttrande 2016-02-23 VON 
Yttrande 2016-11-22 VON
2016-09-21
Motion om att öka säkerhets- och krisberedskapen i kommunen2016-02-17Yttrande 2016-05-25 KS2016-06-08
Motion om att införa ABC, en alla barn i centrum utbildning för föräldrar
Ärendet återremitterat 2016-11-23 Kf
2016-02-17Yttrande 2016-05-30 UN
Yttrande 2016-05-31 VON
Yttrande 2017-03-01 VON
2016-11-23
2017-05-17
Motion om att tillföra byggnadsteknisk kompetens/strateg till kommunen2016-02-17Yttrande 2017-01-25 KS2017-02-15
Motion om att optimera den politiska nämndorganisationen2016-02-17Yttrande 2016-04-20 KS2016-05-11
Motion om fler trygghetsboenden centralt i Oxelösund2016-05-11Yttrande 2016-09-21 MSN
Yttrande 2016-09-27 VON
2017-05-17
Motion om att minska antalet fästingbett i Oxelösund - skjut fler råddjur!2016-06-08Yttrande 2016-10-18 MSN2017-06-14
Motion om nanopartikelmätning i Oxelösunds kommun2016-06-08Yttrande 2016-10-18 MSN2017-06-14
Motion om belysning till parkering vid Sjötången2016-10-19Yttrande 2017-01-25 KS2017-02-15
Motion - gör balkongerna tillgängliga för de boende på Sjötången2016-10-19Yttrande 2017-03-01 VON2017-05-17
Motion om friköp av mark som är arrenderad2016-12-14
Motion om datorer till Oxelösunds elever2017-02-15Yttrande 2017-05-29 UN
Yttrande 2017-09-27 KS
Motion om översiktlig planering för Jogersö bad och friluftsområde2017-02-15Yttrande 2017-09-27 KS
Motion om Stenviksbadet - värt att rusta2017-03-29Yttrande 2017-05-22 KFN
Yttrande 2017-06-20 MSN
Motion om laddstolpar för elbilar 2017-09-20
Motion om nybyggnation av en ishall  2018-02-14

 

Kf - Kommunfullmäktige

Ks - Kommunstyrelsen

Kfn - Kultur- och fritidsnämnden

Msn - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Un - Utbildningsnämnden

Von - Vård- och omsorgsnämnden

Kontakt för sidan: Kommuncenter