Pågående medborgarförslag

Tryck på medborgarförslag/beslut för att läsa

BeskrivningInkomStatus
Medborgarförslag om att frigöra mark vid Strandvägen för små enplansradhus2013-12-05Yttrande 2014-02-26 MSN
Beslutat 2016-06-08 KF
Medborgarförslag om hastighetssänkning samt stoppskyltar på Sundavägen2014-09-09Beslutat 2015-06-24 
Medborgarförslag om småbåtshamnarna i Oxelösund2014-09-26Beslutat 2015-12-02
Medborgarförslag om att göra gamla Oxelösund mer turistvänligt2014-10-31Yttrande 2016-03-15 KFN
Yttrande 2016-03-16 MSN
Beslutat 2016-06-09 KF
Medborgarförslag om att sätta upp ett staket längs Folkegatan2014-11-13Beslutat 2015-09-29
Medborgarförslag om att se över belysningen vid parkeringsplatsen Ramdalen2014-11-14Beslutat 2015-08-25
Medborgarförslag om småbåtshamnarna i Oxelösund2014-12-16Beslutat 2015-12-02
Medborgarförslag om belysning på Hävringe Båk2015-01-15Beslutat 2015-11-25
Medborgarförslag om parkeringsplats på Malmgatan2015-02-12Beslutat 2015-08-25
Medborgarförslag om införskaffande av hjärtstartare2015-03-13Beslutat 2015-12-02
Medborgarförslag om kostnadsfri odlingsmark till flyktingar sommaren 20152015-05-11Beslutat 2016-06-08 
Medborgarförslag om cykelbana samt överfart från Björntorp2015-08-10Beslutat 2015-12-09
Medborgarförslag gällande åtgärder mot nedskräpning vid färjeläget2015-08-12Beslutat 2016-02-17
Medborgarförslag om att starta ett fritids på Brevikskolan2015-08-28Beslutat 2015-12-14
Medborgarförslag om kostnadsfri musikverksamhet för nyanlända vid Musikskolan2015-10-13Yttrande 2015-12-14 UN
Beslutat 2016-02-17 KF
Medborgarförslag att tillsammans med andra kommuner i Sörmland infogas i den
Östsvenska regionen
2016-05-11Beslutat 2016-11-23
Medborgarförslag att instifta en Oxelösundssymbol för marknadsföring och som souvenir2016-06-08Beslutat 2016-09-21
Medborgarförslag om skylt till mataffär med mera2016-06-08Beslutat 2016-09-21
Medborgarförslag gällande fritidsbåthamnarna2016-06-08
Medborgarförslag om farthinder på Näsuddsvägen2016-09-21Beslutat 2016-11-23
Medborgarförslag om sänk farten skyltar på Sundavägen2016-09-21Beslutat 2016-11-23
Medborgarförslag om borttagning av buske vid avfart - bron mellan Frösäng och Sunda2016-09-21Beslutat 2016-11-23
Medborgarförslag om cykelställ vid hotell Ankaret2016-09-21Beslutat 2016-11-23
Medborgarförslag om ställplatser för husbilar2016-09-21Beslutat 2016-11-23
Medborgarförslag om säkrare vintercykling med en tjänst på kommunens hemsida2016-11-23
Medborgarförslag om information på statyn "Vågen" avseende verket och konstnärens namn2017-03-29
Medborgarförslag om solcellsbelysning på Oxelträden på Frösängsgärde 2017-04-04

 

Kf - Kommunfullmäktige

Ks - Kommunstyrelsen

Kfn - Kultur- och fritidsnämnden

Msn - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Un - Utbildningsnämnden

Von - Vård- och omsorgsnämnden

Kontakt för sidan: Kommuncenter