Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Oxelösunds kommun har möjlighet att lämna in förslag till Kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar är välkomna att lämna förslag.

Underteckna förslaget med namn och uppge adress. Märk det med "medborgarförslag" och lämna in det till kommunstyrelseförvaltningen i kommunhuset eller skicka det till Oxelösunds kommun, Kommunfullmäktige, 613 81 Oxelösund.

När förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

Förslaget anmäls på Kommunfullmäktiges sammanträde och besvaras sedan av berörd nämnd.  Om förslaget berör flera nämnders områden, är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska det besvaras av Kommunfullmäktige. Målsättningen är att svara på förslaget så snabbt som möjligt men det kan dröja några månader innan förslaget kommer tillbaka till Kommunfullmäktige. Det ska behandlas allra senast inom ett år från det förslaget väcktes.

För mer information kontakta gärna kansliet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun

Kontakt för sidan: Kommuncenter