Allmänhetens frågestund

I anslutning till Kommunfullmäktiges sammanträden har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet vid allmänhetens frågestund. Frågestunden inleder fullmäktige­sammanträdet och det är avsatt en halvtimme. Normalt besvaras frågan av ordförande i den nämnd som frågan rör. Du får ge en kort kommentar på svaret.

Du kan

  • skicka in din fråga i förväg via e-post eller ett brev, adresserat till Oxelösunds kommun, Kommunfullmäktige, 613 81 Oxelösund
  • lämna din fråga senast 2 dagar innan sammanträdet kl. 16.00.

Du får inte lämna in dina frågor anonymt. Frågorna ska handla om sådant som hör till kommunens ansvarsområde och får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Den får inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Du kan kanske inte alltid få ett uttömmande svar under frågestunden, men i så fall lämnas ett svar under nästkommande sammanträde.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter