Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Det är i Kommunfullmäktige som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms. Fullmäktige beslutar bland annat om hur budgeten ska fördelas. De väljer också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för vem som helst att komma och lyssna. Du kan även följa sammanträdet via webbsändning. Sammanträdena är i Eventsalen på Koordinaten oftast 18.00. Vilka ärenden som tas upp annonseras i Södermanlands Nyheter en vecka i förväg.

Sammanträden i Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen har öppna sammanträden för beslutsärenden men inte under informationsärenden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har inte öppna sammanträden för allmänheten. 

Politiska partier representerade i Kommunfullmäktige

Centerpartiet

Liberalerna

Miljöpartiet de gröna

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
kommun

Mayvor Lundberg (S)
Ordförande
Mobil: 070-630 79 64
Mayvor Lundberg

Johan Persson
Kommunchef
Telefon 0155 - 381 01
Mobil 070- 5673750
Johan Persson

Kristina Sköld
Sekreterare
Telefon: 0155-385 15
Kristina Sköld

Kontakt för sidan: Kommuncenter