Vård - och omsorgsnämnden

Vård– och omsorgsnämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter inom

  • Socialtjänstlagen
  • Den kommunala hälso-och sjukvård som bedrivs i särskilda boendeformer samt i eget hem.
  • Enligt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst
  • Stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Alkohollagen

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för kommunens:

  • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  • Flyktingmottagning

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26 

Telefon: 0155-380 00 (växel) 
registrator

Linus Fogel (S)
Ordförande
Telefon: 076-784 54 80
Linus Fogel

Päivi Pannula
Socialchef
Telefon: 0155-384 11
Päivi Pannula

Agnetha West
Sekreterare
Telefon: 0155-381 12
Agnetha West

Kontakt för sidan: Kommuncenter