Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen eller annan författning inom:

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna
  • Utbildning i svenska för invandrare
  • Fritidshem

Utbildningsnämnden ansvarar även för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel) 
registrator

Britta Bergström (S)
Ordförande
Telefon: 070-555 11 92
Britta Bergström

Peter Rasmussen
Utbildningschef
Telefon: 0155- 385 05
Peter Rasmussen

Kristina Sköld
Sekreterare
Telefon: 0155- 385 15 
Kristina Sköld

Kontakt för sidan: Kommuncenter