Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen eller annan författning inom:

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna
  • Utbildning i svenska för invandrare
  • Fritidshem

Utbildningsnämnden ansvarar även för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun

Britta Bergström (S)
Ordförande
Telefon 070-555 11 92

Mikael Wallström
Utbildningschef


Thomas Hermansson
Sekreterare
Telefon 0155-385 15 

Kontakt för sidan: Kommuncenter